Doradztwo techniczne i formalne na każdym etapie procesu inwestycyjnego:
Przygotowujemy wytyczne do sporządzenia projektu inwestycyjnego, wspomagamy w optymalizacji technicznej przedsięwzięcia, analizujemy uwarunkowania i budżet inwestycji. Wykonujemy kompleksowe usługi inżynierskie w zakresie doradztwa technicznego następujących usług:

• Konsultacje lub opracowanie wytycznych do sporządzenia projektu budowlanego
• Ocena techniczna inwestycji
• Analiza opłacalności
• Dokumentacja formalno – prawna inwestycji
• Ekspertyzy techniczne
• Harmonogram budżetowy
• Opracowanie wniosków kredytowych
• Weryfikacja projektów wykonawczych