Kompleksowe projektowanie inwestycji już od samego początku zapewnia Inwestorowi fachowe wsparcie zarówno pod kątem formalnym, jak nadzorem nad realizacją dalszych etapów budowy.

Nasza doświadczona kadra zapewnia indywidualne podejście do klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, aktami wykonawczymi oraz normami,  realizując poniższy zakres usług:

 • proces inwestycyjny:
  • budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów budowlanych wraz z instalacjami i systemami,
 • proces remontowy:
  • odtworzenie stanu pierwotnego obiektów budowlanych wraz z instalacjami i systemami.

 

Kompleksowa realizacja inwestycji i remontów swoim zakresem szczegółowym obejmuje m.in.:

 • zastępstwo inwestorskie, tj. kompleksowe prowadzenie inwestycji,
 • sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego,
 • wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
 • doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego i/lub remontowego, w tym:
  • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • pozyskanie ofert,
  • negocjacje z oferentami i przedstawienie rekomendacji dla Klienta,
  • doradztwo techniczne,
 • opracowywanie dokumentacji projektowej i/lub aranżacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia procesu budowlanego,
 • opracowywanie ekspertyz budowlanych i geodezyjnych,
 • wykonawstwo robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Instalacje budowlane

Jednym z bardzo istotnych aspektów każdej inwestycji jest

czytaj więcej

Doradztwo techniczne i formalne

Doradztwo techniczne i formalne na każdym etapie procesu

czytaj więcej

Optymalizacja kosztów inwestycji

Optymalizacja kosztów inwestycji to nie tylko ich zmniejszenie

czytaj więcej

Sporządzanie kosztorysów

Kosztorys budowlany potrzebny dokument czy strata czasu? Kosztorys

czytaj więcej

Kompleksowe projektowanie inwestycji

Kompleksowe projektowanie inwestycji już od samego początku zapewnia

czytaj więcej

Generalne wykonawstwo budowlane

Firma GW Investments Sp. z o.o.,  jako generalny

czytaj więcej