Optymalizacja kosztów inwestycji to nie tylko ich zmniejszenie lub jak kto woli „cięcie wydatków”, ale przede wszystkim racjonalizacja wydatków, tak by posiadane przez zamawiającego środki były na etapie budowy wydane mądrze, zgodnie z kryteriami określonymi dla danej budowy.

W naszej pracy na etapie przygotowania robót budowlanych mamy do czynienia z kilkoma fazami projektowania – od zazwyczaj bardzo ogólnej koncepcji, poprzez projekt budowlany służący do uzyskania pozwolenia na budowę, aż do projektu wykonawczego. Oczywiście nie w każdym przypadku muszą wystąpić wszystkie opracowania – zależy to od konkretnej inwestycji oraz zapotrzebowania inwestora.

Jak pracujemy na poszczególnych etapach optymalizacji kosztów?

Etap KONCEPCJI – zamawiający i projektant skupiają się na opisaniu kryteriów, jakie ma spełniać inwestycja z przyznaniem im wagi procentowej. W ten sposób pomagamy określić aspekty, na których głównie zależy Inwestorowi i jest gotów ponieść na nie większe nakłady, oraz aspekty, które co prawda muszą być uwzględnione, ale jedynie w podstawowym stopniu, więc w minimalnym możliwym koszcie. Nie tworzymy tu szczegółowego kosztorysu, a jedynie ogólne oszacowanie wartości inwestycji, zazwyczaj za pomocą przybliżonych wskaźników rynkowych.

Etap PROJEKTOWANIA – W trakcie opracowywania projektu budowlanego oraz wykonawczego projektant przyjmuje już konkretne rozwiązania, które mają bezpośredni wpływ na cenę wykonania robót budowlanych. Rozwiązania te na etapie projektowania mogą być zastępowane przez technologie analogiczne, znacznie tańsze, bez obniżenia parametrów technicznych bądź końcowego efektu wizualnego. Na tym etapie istotny jest czynny udział naszego kosztorysanta, aby zamawiający miał odpowiedni wpływ na optymalizację kosztów, a w szczególności zwrócił uwagę na:

  • przyjęte rozwiązania projektowe, zwłaszcza pod kątem możliwości zastosowania technologii równoważnych, spełniających te same zadanie, jednak zdecydowanie tańszych,
  • standard zastosowanych materiałów w funkcji ich ceny,
  • optymalizację zużycia materiałów,
  • optymalizację pracy sprzętu,
  • optymalizację kosztów zaplecza budowy,
  • minimalizację ryzyka.

 

Etap KOSZTORYS INWESTORSKI – na podstawie wcześniejszych ustaleń przygotowujemy szczegółowy kosztorys inwestorski ze aktualną wyceną, adekwatną do sytuacji rynkowej

Zainteresowany szczegółami? – Zadzwoń!

 

 

Instalacje budowlane

Jednym z bardzo istotnych aspektów każdej inwestycji jest

czytaj więcej

Doradztwo techniczne i formalne

Doradztwo techniczne i formalne na każdym etapie procesu

czytaj więcej

Optymalizacja kosztów inwestycji

Optymalizacja kosztów inwestycji to nie tylko ich zmniejszenie

czytaj więcej

Sporządzanie kosztorysów

Kosztorys budowlany potrzebny dokument czy strata czasu? Kosztorys

czytaj więcej

Kompleksowe projektowanie inwestycji

Kompleksowe projektowanie inwestycji już od samego początku zapewnia

czytaj więcej

Generalne wykonawstwo budowlane

Firma GW Investments Sp. z o.o.,  jako generalny

czytaj więcej