Kosztorys budowlany

potrzebny dokument czy strata czasu?

Kosztorys i potrzeba jego wykonania cieszą się skrajnymi opiniami inwestorów. Wielu z nich nie zwraca uwagi na przygotowanie kosztorysu, traktując go jako stratę czasu. Szczególnie dotyczy to inwestycji prywatnych, przeprowadzanych na niewielką skalę i finansowanych ze środków własnych. Niemniej  najważniejszym zadaniem kosztorysu jest rozpisanie kolejności wykonywania robót i zaplanowanie ich. Często jego analiza może doprowadzić do odnalezienia lepszych rozwiązań, co poprawi organizację budowy.

Przy większych inwestycjach, nawet realizowanych prywatnie, kosztorys jest po prostu niezbędny. Chodzi o potrzebę uzyskania kredytu bankowego na wykonanie domu jednorodzinnego czy nawet przybudówki. Wówczas bank bezwzględnie wymaga przygotowania specjalnego typu kosztorysu. Bez niego nie ma możliwości oszacowania środków finansowych, jakie potrzebne będą do wykonania konkretnej pracy.

I tu służymy Państwu pomocą.

Wykonujemy:

 • Kosztorysy inwestorskie
 • Kosztorysy ofertowe
 • Kosztorysy zamienne
 • Kosztorysy powykonawcze
 • Przedmiary robót
 • Kosztorysy szczegółowe oraz uproszczone
 • Weryfikujemy gotowe kosztorysy i przedmiary

Nasze wyliczenia opieramy na podstawie:

 • Projektu
 • Przedmiaru robót w formacie pdf
 • Przedmiaru robót w wersji papierowej
 • Wizji lokalnej, obmiaru z natury
 • Opisu robót
 • Innych danych
 
Nasza praca może usprawnić i ułatwić Państwu:
 
 • Start w przetargach na zamówienia publiczne
 • Otrzymanie kredytu lub dotacji
 • Odwołanie się od decyzji firmy ubezpieczeniowej
 • Zaplanowanie szczegółowego budżetu inwestycji
 • Kontrolowanie kosztów na każdym etapie realizacji inwestycji
 • Przeprowadzenie skutecznych negocjacji z podwykonawcami
 • Rozliczenie już wykonanych prac

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!!

Instalacje budowlane

Jednym z bardzo istotnych aspektów każdej inwestycji jest

czytaj więcej

Doradztwo techniczne i formalne

Doradztwo techniczne i formalne na każdym etapie procesu

czytaj więcej

Optymalizacja kosztów inwestycji

Optymalizacja kosztów inwestycji to nie tylko ich zmniejszenie

czytaj więcej

Sporządzanie kosztorysów

Kosztorys budowlany potrzebny dokument czy strata czasu? Kosztorys

czytaj więcej

Kompleksowe projektowanie inwestycji

Kompleksowe projektowanie inwestycji już od samego początku zapewnia

czytaj więcej

Generalne wykonawstwo budowlane

Firma GW Investments Sp. z o.o.,  jako generalny

czytaj więcej